:: Telefón
0911 427 108
0905 897 198
:: E-mail
anna.hudecova@vzv-skolenia.sk
V KRÁTKOSTI O NÁS

Školiace stredisko IMV, s. r. o., VVZ-0067/1306.1 akreditované Národným inšpektorátom práce Vám ponúka vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov podľa STN 268805

Školenie vykonáva inštruktor – lektor motorových vozíkov Marián Hudec. Aktívnym školiteľom obsluhy motorových vozíkov je od roku 2006.


Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami BOZP, technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení.

Podmienky účasti na školení
  • prihlásenie sa do kurzu na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky
  • zdravotná a psychická spôsobilosť
  • vek 18 rokov

Služby BOZP vykonáva náš skúsený autorizovaný bezpečnostný technik Ing. Petr Kmec ktorý Vám napomôže k bezpečnému plneniu pracovných úloh zamestnancov bez poškodenia zdravia.

Naše aktivity vykonávame na základe platných oprávnení a osvedčení. Našou prioritou nie je len školiaca činnosť ale aj kontrolná činnosť na pracoviskách našich klientov, s upozorňovaním na nedostatky a návrhom nápravných opatrení.

Služby poskytujeme na celom území Slovenska          
  


spoločnosť IMV, s. r. o. Vám ponúka služby,
  • školenie obsluhy motorových vozíkov,
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
  • ochrana pred požiarmi,
  • kontrola hasiacich prístrojov, kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu z výšky
  • pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1. a 2.NOVINKY
Ste nezamestnaný? Nechajte si kurz preplatiť.
Informácie nájdete tu.

Marián Hudec
inštruktor - lektor motorových vozíkov
Sťahuj akreditáciu !
Sťahuj prihlášku tu!