:: Telefón
0911 427 108
0905 897 198
:: E-mail
anna.hudecova@vzv-skolenia.sk
V KRÁTKOSTI O NÁS

Školenie vykonáva inštruktor - lektor motorových vozíkov Marián Hudec. Aktívnym školiteľom obsluhy motorových vozíkov je od roku 2006. Školenia obsluhy motorových vozíkov vykonávame na základe udelenej akreditácie Národným inšpektorátom práce, číslo oprávnenia VVZ-0067/1306.1 Školenia, teóriu ako aj prax vykonávame v Bratislave na Hrachovej ulici č. 4 a v priestoroch objednávateľa.


Cieľom školenia je   oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou  motorových vozíkov  so základnými znalosťami z oblasti BOZP ,  technologických požiadaviek a  prevádzkyschopnosti týchto zariadení a pripraviť ich na úspešné absolvovanie
overenia   odbornej spôsobilosti

Podmienka účasti na školení a požadované ukončené vzdelanie:

 • prihlásenie sa do kurzu na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky
 • zdravotná  a psychická spôsobilosť
 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie bez maturity


Teoretická príprava

 • Obsah -  učebný plán
 • Náuka o konštrukcii
 • Náuka o prevádzke   
 • Pravidlá cestnej premávky   
 • Základy BOZP
 • Poskytovanie prvej pomoci a resuscitácie


Praktická  príprava
      
Obsah - učebný plán -  osobitné požiadavky

 • Denná kontrola
 • Prevádzka vozíka
 • Manipulácia

   

Školiace stredisko IMV, s.r.o. akreditované Národným inšpektorátom práce Vám ponúka vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805. Vykonávame základné, opakovacie, rozširovacie a aktualizačné kurzy obsluhy motorových vozíkov. Na konci kurzu sa uchádzač preskúša formou testu z teoretickej časti a záverečnou jazdou z praktickej časti.


NOVINKY
Cena základného kurzu 120€        (v cene je aj obed)

Marián Hudec
inštruktor - lektor motorových vozíkov
Sťahuj akreditáciu !
Sťahuj prihlášku tu!

OSVEDČENIA